top of page
10_kort_30_min.jpg

Behandlande massage 30 min

30 min. 550 kr

 Vi ser kroppen som en helhet, och fokuserar inte på besvären utan på orsaken. Vi baserar din behandling på en grundlig undersökning utifrån din kropps symmetri.

 

Vi börjar att se hur din hållning är från fotställning upp till hur huvudet är positionerat. Ett fel i kedjan från foten påverkar underben och lår som i sin tur påverkar höften och hela ryggraden och nackkotorna!

 

Vi avslutar behandlingen med med en djup massage som ger dina spända muskler avslappning och så småningom kommer dina besvär att försvinna.

 

 Vi löser problem som 

- Nackspärr

- Ischias

- Ryggskott 

- Ledstelhet, orörliga leder

- Spända muskler

- mm. 

 

Du får tips för att förebygga så att besvären inte kommer tillbaka.  

Boka tid genom att ringa eller skicka sms till 070 30 625 29. 

Om du behöver ändra din bokning klicka här!

bottom of page